Enllaç

Investigadores de la UJA trabajan para crear un robot que “atienda” a personas mayores

Investigadores de la Universidad de Jaén (UJA) diseñan un nuevo modelo de interacción con personas para mejorar los mecanismos de atención en robots de uso social. El objetivo del equipo, según informa la propia universidad en su web, es diseñar un sistema de procesado de la información que permita al robot “atender” a una persona, es decir, reconocer quién está hablando dentro de una habitación, seguirla con la mirada y, en definitiva, interactuar con ella. La finalidad de dicho convenio es crear un robot que trabaje con personas mayores.

Enllaç

Madrid posarà en marxa comitès d’ètica per a centres de dia i residències

La Comunitat de Madrid ha anunciat que posarà en marxa Comitès d’Ètica Assistencials per oferir assessorament davant possibles conflictes ètics que es puguin produir en residències i centres de dia per a gent gran. A Catalunya, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) també compta amb un comitè d’ètica en l’àmbit social, un espai compartit amb diferents experts en ètica aplicada on es tracten, conjuntament amb els professionals, els conflictes i dilemes ètics del dia a dia en els centres assistencials, i que permet donar suport en la millora de la gestió dels serveis i orientació en la presa de decisions des de la perspectiva de l’Atenció Centrada en la Persona.

Enllaç

Sessiò tècnica del CSC sobre l’ètica a les organitzacions sanitàries

Begoña Román, professora de la Facultat de Filosofia de la UB i presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya, va ser la ponent d’una nova sessió tècnica del CSC que va acollir 90 professionals sota el títol L’ètica a les organitzacions sanitàries: el paper dels directius (d’Atenció Primària, hospitalària d’aguts i crònics)

Enllaç

Integrant l’atenció social i sanitària – Latituds – CCMA

Davant l’envelliment de la població occidental, un model innovador s’està obrint pas en els països més avançats i també en algunes zones de Catalunya: la integració de l’atenció social i sanitària. En aquest model integrat, es prioritza l’atenció a casa i el tracte és menys medicalitzat i més humà, amb més qualitat de vida per l’usuari.

Enllaç

Artículo que recoge las entrevistas a José Antonio López, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), y Javier Olazarán, neurólogo y miembro del Comité Científico de Fundación Maria Wolff, en las que se destaca el factor de riesgo que supone para las personas mayores vivir en soledad.