Ens podem sentir ben cuidats per un robot?

Avui al Consorci de Salut i Social de Catalunya (gràcies a un acord amb l’empresa YASIT) ens han presentat a Pepper, un robot humanoide dissenyat específicament per conviure, relacionar-se i contribuir en la millora de la  qualitat de vida de les persones.

pepper

En Pepper fa 1,20m d’estatura, porta integrada una pantalla tàctil i parla en 21 idiomes. Entre algunes de les seves capacitats està la de detectar tant el llenguatge verbal, com el no verbal i pel to de veu i expressió facial és capaç d’interpretar quin és el nostre estat d’ànim o la nostra emocionalitat. A més reconeix sons, expressions i tacte, fet que provoca un sentiment d’empatia i connexió que afavoreix la comunicació “one to one”. El seu llenguatge corporal s’acompanya de gesticulacions molt naturals i moviments flexibles que fan que oblidis que estàs parlant amb un robot.

El més sorprenent és que és capaç d’aprendre i de saber moltes coses sobre nosaltres i els nostres hàbits a mesura que va acumulant situacions al nostre costat. És l’anomenat “deep learning”.

Continua llegint

Projecte SENTIR al CSS Frederica Montseny

El passat mes de febrer va començar al Centre Sociosanitari Frederica Montseny (CSSFM) de Viladecans el projecte SENTIR del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) que té l’objectiu de treballar el clima laboral del centre potenciant la implicació, la intervenció i la col·laboració dels professionals mitjançant accions que incideixin directament en el seu benestar físic i emocional, el compromís i l’optimisme.

Continua llegint

Enllaç

Investigadores de la UJA trabajan para crear un robot que “atienda” a personas mayores

Investigadores de la Universidad de Jaén (UJA) diseñan un nuevo modelo de interacción con personas para mejorar los mecanismos de atención en robots de uso social. El objetivo del equipo, según informa la propia universidad en su web, es diseñar un sistema de procesado de la información que permita al robot “atender” a una persona, es decir, reconocer quién está hablando dentro de una habitación, seguirla con la mirada y, en definitiva, interactuar con ella. La finalidad de dicho convenio es crear un robot que trabaje con personas mayores.

Enllaç

Madrid posarà en marxa comitès d’ètica per a centres de dia i residències

La Comunitat de Madrid ha anunciat que posarà en marxa Comitès d’Ètica Assistencials per oferir assessorament davant possibles conflictes ètics que es puguin produir en residències i centres de dia per a gent gran. A Catalunya, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) també compta amb un comitè d’ètica en l’àmbit social, un espai compartit amb diferents experts en ètica aplicada on es tracten, conjuntament amb els professionals, els conflictes i dilemes ètics del dia a dia en els centres assistencials, i que permet donar suport en la millora de la gestió dels serveis i orientació en la presa de decisions des de la perspectiva de l’Atenció Centrada en la Persona.

Enllaç

Sessiò tècnica del CSC sobre l’ètica a les organitzacions sanitàries

Begoña Román, professora de la Facultat de Filosofia de la UB i presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya, va ser la ponent d’una nova sessió tècnica del CSC que va acollir 90 professionals sota el títol L’ètica a les organitzacions sanitàries: el paper dels directius (d’Atenció Primària, hospitalària d’aguts i crònics)

Enllaç

Integrant l’atenció social i sanitària – Latituds – CCMA

Davant l’envelliment de la població occidental, un model innovador s’està obrint pas en els països més avançats i també en algunes zones de Catalunya: la integració de l’atenció social i sanitària. En aquest model integrat, es prioritza l’atenció a casa i el tracte és menys medicalitzat i més humà, amb més qualitat de vida per l’usuari.

Enllaç

Artículo que recoge las entrevistas a José Antonio López, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), y Javier Olazarán, neurólogo y miembro del Comité Científico de Fundación Maria Wolff, en las que se destaca el factor de riesgo que supone para las personas mayores vivir en soledad.

Integración social y sanitaria, hacia el modelo de Atención Centrada en la Persona

Los sabios y los viejos nos enseñan qué es lo importante para ellos y en muchas ocasiones, aquello que es importante, lo desdeñamos en aras del comportamiento de un determinado test, un marcador tumoral e incluso lo que es peor, cumplir un objetivo personal o de servicio, sin tener presente qué es lo que realmente tiene valor para el individuo.  Incluso a veces, todavía hoy, consideramos que nosotros sabemos mucho mejor que ellos, qué es lo que necesitan o lo que más les conviene (el paternalismo llevado al extremo), quedando ciegos a la realidad del otro.

En los últimos tiempos ha surgido como un mantra que se escucha por todas partes, la importancia de la Atención Centrada en la Persona.  Simultáneamente aparecen algunos términos parecidos como atención Integral, decisiones compartidas, empoderamiento de los pacientes, poner a la persona en el centro…   cada uno con una peculiaridad específica pero que a la vez, encierran una esencia compartida.

Desde la Atención Intermedia, entendida ésta como el conjunto de alternativas a la hospitalización convencional (hospital a domicilio, unidades de media estancia, equipos de soporte y hospitales de día) tenemos una oportunidad extraordinaria para realizar una aproximación a la valoración de necesidades en el sentido más amplio del término (físicas, funcionales, emocionales y espirituales) y conocer qué es lo realmente es importante para el individuo,  y así poder elaborar los planes de cuidados de forma compartida, con el paciente/residente y tanto con los equipos de Atención Primaria como con el resto de especialidades.

Continua llegint

Experts i professionals aborden l’atenció centrada en la persona en la “II Jornada d’Atenció Social CSC”

DOLh_BAWAAUtx2d.jpg large

El Consorci de Salut i Social de Catalunya ha organitzat la II Jornada d’Atenció Social CSC, celebrada sota el títol “Jo decideixo: seguim avançant en ACP”, que ha comptat amb l’assistència de més de 170 professionals.

L’acte va començar amb la inauguració del president del CSC, Manel Ferré, que va destacar l’aposta del CSC per l’impuls i l’expansió de l’Atenció Centrada en la Persona, un model social integral, més participatiu, que es centra en les persones, en la preservació dels seus drets, desitjos, dignitat i qualitat de vida. Després, Cristina Segura, directora del departament de Gent Gran de la Fundació “La Caixa”, va donar la conferència inaugural: Primer persones: cuidar com ens agradaria que ens cuidessin. Cristina Segura va explicar que la responsabilitat de la cura recau en un mateix i que, per tant, és important preservar la capacitat de decidir i el control sobre les pròpies decisions. A més, va senyalar que l’atenció ha de tenir en compte la biografia de les persones, com volen que les cuidin, i que els principis d’aquesta l’atenció són la dignitat, l’autonomia, la corresponsabilitat i la transversalitat.

Continua llegint