Qui som

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista.

El CSC, referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i 44.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara vocació pública, el CSC presta serveis d’alt valor afegit als seus associats i col·labora en la definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i del món municipal.

Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre.

EL CSC EN L’ÀMBIT DE L’ATENCIÓ A LA  DEPENDÈNCIA

El CSC vol prestar servei d’alt valor afegit i impulsar el canvi en el model social i d’atenció a la dependència. En aquesta línia, dóna suport als seus associats en serveis com ara l’assessorament jurídic, plans formatius, informació de l’actualitat normativa i de sector, entre d’altres.