Formació per a professionals de l’atenció a les persones en l’àmbit social

Ens trobem davant d’una etapa de reordenació i redisseny del model d’atenció a la dependència i de pensament crític envers el model assistencial i cal avançar cap a un nou model social integral digne i centrat en la persona que garanteixi respecte, benestar i promoció de l’autonomia de la gent gran i les persones depenents.

El Consorci de Salut i Social de Catalunya i Unió Consorci Formació (UCf) han dissenyat i elaborat una oferta formativa que aporta propostes de formació continuada i especialitzada, per als professionals de les organitzacions de l’àmbit social. Orientada a capacitar-los per a l’atenció social a partir del model d’atenció centrada en la persona (ACP).

Consulta l’oferta formativa >> Programa 

programa_formacio_ucf