Enllaç

Integrant l’atenció social i sanitària – Latituds – CCMA

Davant l’envelliment de la població occidental, un model innovador s’està obrint pas en els països més avançats i també en algunes zones de Catalunya: la integració de l’atenció social i sanitària. En aquest model integrat, es prioritza l’atenció a casa i el tracte és menys medicalitzat i més humà, amb més qualitat de vida per l’usuari.

Enllaç

Artículo que recoge las entrevistas a José Antonio López, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), y Javier Olazarán, neurólogo y miembro del Comité Científico de Fundación Maria Wolff, en las que se destaca el factor de riesgo que supone para las personas mayores vivir en soledad.